โรงเรียนเกษตรทางไกล_พืชสู้แล้งเงินล้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร โทร 0 2579 3927