บริการของเรา

เช่าห้องบันทึกเสียง

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 579 3927
  • ขนาด 30 ตร.ม.
  • รองรับสูงสุด 7 คน
  • สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน , หูฟัง , มิกซ์เซอร์
  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น.

จ้างผลิตสื่อเสียง

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 579 3927
  • บริการผลิตสื่อเสียง
  • โดยทีมงานมืออาชีพ

เผยแพร่/ออกอากาศ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 579 3927
  • บริการเผยแพร่และอากาศ
  • ทางสถานีวิทยุ และช่องทางออนไลน์