บริการของเรา

เช่าห้องบันทึกเสียง

ค่าบริการ xxx บาท/ชั่วโมง

 • ขนาด 30 ตร.ม.
 • รองรับสูงสุด 7 คน
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน , หูฟัง , มิกซ์เซอร์
 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น.
 • สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 579 3927

จ้างผลิตสื่อเสียง

ค่าบริการเริ่มต้น xxx บาท

 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx
 • xxxxx
 • สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 579 3927

เผยแพร่/ออกอากาศ

ค่าบริการเริ่มต้น xxx บาท

 • ………….
 • .

ขอใบเสนอราคา

กรุณาระบุข้อมูลอื่นๆ เช่น วันที่ , เวลา , รายละเอียดการจ้าง