ติดต่อจ้างผลิตสื่อเสียง , เช่าห้องบันทึก

เช่าห้องบันทึกเสียง

ค่าบริการ xxx บาท/ชั่วโมง

  • ขนาด 30 ตร.ม.
  • รองรับสูงสุด 7 คน
  • สิ่งอำนวยความสะดวก : ไมโครโฟน , หูฟัง , มิกซ์เซอร์
  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น.
  • สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 579 3927

จ้างผลิตสื่อเสียง

ค่าบริการเริ่มต้น xxx บาท

  • xxxxx
  • xxxxx
  • xxxxx
  • xxxxx
  • สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 579 3927

ขอใบเสนอราคา

กรุณาระบุข้อมูลอื่นๆ เช่น วันที่ , เวลา , รายละเอียดการจ้าง