ติดต่อเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02 579 3927 , 02 562 0165

E-mail : [email protected]

Line : @am1386


สถานีเครื่องส่งรังสิต ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

คลอง 6ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Tel. 02 577 1667