Farm DJ

DJ หวาย

นางสาววารีทิพย์ อินทวิพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

รายการ

 • คุยเฟื่องเรื่องเกษตร ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00-05.25 น.
 • เกษตรอัปเดต ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 13.00 – 13.55 น.

DJ ปาล์ม

นายณัฐพล สมุหเสนีโต
นักวิชาการเผยเเพร่ชำนาญการ

รายการ

 • เกษตรบ้านบ้าน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 – 13.55 น.
 • ลูกทุ่งยามบ่าย วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 14.30 – 15.55 น.
 • วิทยุเกษตรเพื่อเยาวชน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 06.55 น.
 • ที่นี่เกษตร ทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 09.25 น.

DJ หญิงพิมพ์

นางสาวนิธิวรรณ พิมพ์สิงห์
นักวิชาการเผยเเพร่ปฏิบัติการ

รายการ

 • เกษตรคนเมือง วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 17.55 น.
 • เกษตรอัปเดต ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 13.00 – 13.55 น.
 • เมนูเกษตรง่าย ๆ ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 17.55 น.
 • เกษตรชะชะช่า วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.30 – 17.55 น.

DJ จอย

นางกชรดา วิรุณพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

รายการ

 • เกษตรอัปเดต ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 13.00 – 13.55 น.
 • สตอรี่ฮีลใจ ทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 12.00 – 12.25 น
 • ฟาร์มคิดมีดีไซน์ ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 – 12.55 น
 • เกษตร Olden Time วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 12.55 น.