กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภค

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

webmaster

23 ก.ย. 2565

สหกรณ์ฯ เดินหน้านำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ตั้งเป้ารายได้ไม่น้อยกว่า 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน

webmaster

23 ก.พ. 2565
1 2 3