เกษตรฯ ร่วมทำ MOU ต่อยอดงานวิจัย 9 หน่วยงานภาคี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมทำ MOU “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคี

webmaster

20 ก.ย. 2566
1 2 9