เทียบให้ชัด! แปลงใหญ่สมุนไพรฯ สร้างรายได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป

สศก.เทียบชัด เกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร ขมิ้นชัน-ไพล สร้างรายได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วไป

webmaster

12 มิ.ย. 2563
1 2