ปศุสัตว์เตือน! อากาศแปรปรวนเเนะดูแลสัตว์ปีก

437

ปศุสัตว์เตือน! สภาพอากาศแปรปรวนให้ดูแลสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานของผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 พื้นที่ติดเทือกเขาพังเหย ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้พบสัตว์ปีกของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้เพื่อขายเสียชีวิต 200 กว่าตัว ทำให้สูญเสียรายได้จากการเลี้ยงครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นายสมศรี กองเงินนอก อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 453 ชาวบ้านหมู่ที่ 1 และชาวบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 11 กล่าวว่าไก่ที่ตาย ส่วนมากเป็นไก่อายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการตายเกิดจากสภาพอากาศเย็นจัดถึง 17 องศา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน ประกอบกับไม่พบบาดแผลและอาการ ที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นโรคระบาด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อาจทำให้สัตว์ป่วยได้ง่าย จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมวิตามินและเกลือแร่ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเป็นที่กำบังลม ฝนให้กับสัตว์ปีกในโรงเรือน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความห่วงใยถึงเกษตรกรทุกรายที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ และตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้คำแนะนำการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ปีก เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเป็นที่กำบังให้สัตว์จากสภาพอากาศหนาว หรือฝน เช่น ผ้าใบ และพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบหาโรคระบาดในสัตว์ปีก และส่งเสริมยกระดับการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ได้อีกด้วย

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้เฝ้าสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด  หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่าย จ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที  เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลาอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

กรมปศุสัตว์ ข่าว