กรมประมงปลุกพลังมูเตลู ประกวดวาดภาพ “สัตว์น้ำมงคล”

648

กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทาน ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 19 มิ.ย. 65

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมงกล่าวในฐานะโฆษกกรมประมงว่า กรมประมงขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพร้อมเงินรางวัล ในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” หรือ “Aquatic of Luck”  สัตว์น้ำสายมูเตลู  ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รางวัลและการรับรางวัล แบ่งการประกวดเป็น 3  ระดับ  

  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พร้อมเงินสด 15,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

  • ระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พร้อมเงินสด 15,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พร้อมเงินสด 15,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวม 3 รางวัล

กติกาการส่งวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล”

1. ให้ผู้เข้าประกวดใช้เทคนิควาดภาพระบายสี ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15×22 นิ้ว ไม่มีกรอบ ต้องเป็นภาพแนวนอน  โดยเลือกใช้ สีเทียน ดินสอสี ปากกาสีชนิดต่างๆ  สีอะคริลิค สีน้ำ  สีโปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันเท่านั้น

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและภาพที่ได้รางวัลจะนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32
5. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2565  รวมระยะเวลา 21 วันทำการ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

6. การตัดสินประกวดวาดภาพ ประกอบด้วยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในวันที่ 28 มิถุนายน 2565
ทางwww.fisheries.go.th.

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www4.fisheries.go.th หรือตาม QR Code ด้านล่าง พร้อมส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองว่ากิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” “งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32” พร้อมแนบใบสมัคร และส่งถึงกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารเชิดชายอมาตยกุล  เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 0 2579 8975 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579  8975 ในวันและเวลาราชการ

กรมประมง ข่าว