กรมข้าว เตือน! อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว

398

กรมข้าว เตือนชาวนา อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว ย้ำไม่ช่วยป้องกันโรคและกำจัดศัตรูข้าว เสี่ยงทำใบข้าวไหม้

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ที่มีเกษตรกรนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาผสมกับน้ำเพื่อฉีดพ่นต้นข้าว โดยมีการระบุว่าใช้ได้ผลจริงสามารถป้องกันโรคที่เกิดกับต้นข้าวได้ กรมการข้าวจึงขอย้ำเตือนเกษตรกรว่าไม่ควรนำน้ำยาล้างห้องน้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์มาใช้เป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้มีคุณสมบัติในการเป็นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว และมีความเข้มข้นของสารเคมีสูง หากนำมาฉีดพ่นอาจทำให้ใบข้าวและต้นข้าวเกิดความเป็นพิษจากสารเคมี และส่งผลให้
ใบข้าวไหม้และแห้งตายได้

ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 – 5613062 กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว หรือสแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่ม Line “คลินิกข้าว RD” เพื่อเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด และภัยจากศัตรูข้าวได้

กรมการข้าว ข่าว