กรมประมงเชิญร่วมงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี”

239

กรมประมง เชิญร่วมงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” ชวนปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ที่มีต่อการประมงไทย

กรมประมง เตรียมจัดงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการพระราชทานปลานิล

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพันธุ์ปลานิล 10,000 ตัว จากบ่อปลาสวนจิตรลดาแก่กรมประมง เพื่อนำไปให้สถานีประมงจังหวัดต่างๆ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ประชาชนนำไปเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีสำหรับการบริโภค โดยในปัจจุบันสามารถพบปลานิลได้ในแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทย แม้แต่ในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร ก็ยังพบว่ามีการเพาะเลี้ยงปลานิลอย่างแพร่หลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น ส่งผลให้ปลานิลเป็นที่รู้จักทั่วไป ประชาชนทั่วประเทศได้ประโยชน์นานัปการ เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้เพาะเลี้ยงเพื่อการค้า ใช้ในการวิจัยและทดลองในการศึกษาชีววิทยาของปลา และเป็นปลาชนิดหนึ่งที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมาก สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการให้พสกนิกรมีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลน อีกทั้งปลานิลยังเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยในปี 2565 นั้น มูลค่าการส่งออกปลานิลของประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกถึง 8,101.01 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

นายถาวร ทันใจ
รองอธิบดีกรมประมง

กรมประมงจึงได้จัดงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อการประมงไทยในด้านต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนตามพระราชประสงค์ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเผยแพร่ความสำเร็จของการส่งเสริมการผลิต การแปรรูปสินค้าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจนนำไปสู่การสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการพระราชทานปลานิล การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลานิล จากร้าน Fisherman Shop@BangKhen และร้านค้าผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดย วงดนตรี KU WIND  กิจกรรมหล่อพระบรมรูปปั้น เหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์  ขนาด 9 นิ้ว ตามโครงการ “ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา”

โฆษกกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โทรศัพท์ 0 2562 0585

กรมประมง ข่าว