หนอนใยผักบุกพืชตระกูลกะหล่ำ

1,050

อากาศร้อนหนอนใยผักบุกพืชตระกูลกะหล่ำ

ช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนกรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กวางตุ้งคะน้า ผักกาดขาว และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการเข้าทำลายของหนอนใยผัก สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช จะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆ บนใบและใต้ใบพืชหนอนมีลักษณะเรียวยาว หัวแหลม ท้ายแหลมและส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกมาเป็น 2 แฉกเมื่อสัมผัสถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างแรงและสร้างใย พาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ ตัวหนอนจะกัดกินผิวใบจนทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแหจากนั้นตัวหนอน จะชักใยบางๆปกคลุมเพื่อเข้าดักแด้ติดบริเวณใบพืช

แนวทางในการกำจัดหนอนใยผัก ให้เกษตรกรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เป็นทรงกระบอก หรือใช้กระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันครั้ง จะสามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อเพศเมีย : เพศผู้ได้ 0.79 : 1 หากติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80 กับดักต่อไร่จะสามารถช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 50%  ส่วนการใช้กับดักแสงไฟให้ใช้หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมใช้จับผีเสื้อหนอนใยผัก มากที่สุดมีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20  วัตต์และปลอดภัยจากอันตรายของแสงอุลตร้าไวโอเล็ตโดยให้ติดตั้งกับดักแสงไฟไว้รอบนอกแปลงผักพร้อมกันในพื้นที่

การใช้ศัตรูธรรมชาติในการกำจัดให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิสในอัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อ 20 ลิตรและไม่ควร ใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางกรณีที่ระบาดมากให้พิจารณาการใช้อัตราที่สูงขึ้นและช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้นหรือพ่นสลับกับสารฆ่าแมลง สำหรับการใช้วิธีเขตกรรมจะสามารถลดการแพร่ระบาดของหนอนใยผัก ได้โดยให้ไถพรวนดินตากแดดหรือการทำลายซากพืชอาหารหรือการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์ต่อเนื่องของหนอนใยผัก

หากพบหนอนใยผักระบาดมากให้เกษตรกรพ่นด้วยสไปนีโทแรม 12%เอสซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% เอสซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารอินดอกซาคาร์บ 15% อีซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารโทรเฟนไพแร็ด 16% อีซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารฟิโพรนิล5% เอสซีอัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรโดยใช้พ่นสลับกลุ่มสารและใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูกรณีการระบาดลดลงให้สลับใช้เชื้อแบคทีเรียเพื่อหลีกเลี่ยงหนอนใยผักสร้างความต้านทาน

กรมวิชาการเกษตร ข่าว