เปิดรับสมัครวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร!!

304

มกอช. เปิดรับสมัครวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร!!

โดยผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่มกอช. กำหนดจะได้รับการรับรองความสามารถการเป็นวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรจาก มกอช.

ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่…
โทร: 0 2561 2277 ต่อ 1606
E-mail: [email protected]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่..
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/12rG2eROMswyF4TH7DVji4OKhc22vjC8_?usp=share_link

รับไม่จำกัดจำนวน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว