หม่อนไหม “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

54

กรมหม่อนไหม “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร

งาน “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” มาเลือกซื้อผ้าไหมและสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งเกษตรกรและชุมชนจากหลากหลายจังหวัด ทั่วประเทศ วันนี้ -14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม GI และนวัตกรรมผ้าไหมถัก ตลอดจน การออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งเกษตรกรและชุมชนจากหลากหลายจังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งงาน “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

กรมหม่อนไหม ข่าว