“44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

66

“44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เขาหินซ้อน ครบรอบ 44 ปี

             วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบรอบ 44 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน นายปราโมทย์  ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข นิทรรศการงานวิชาการของหน่วยงานบูรณาการฯ บริเวณสวนของพ่อ กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้นสร้างอาชีพ เช่น การทำค็อกเทล สลัดโรล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทำอาหารลดต้นทุนและสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับสัตว์ปีก พวงกุญแจหญ้าแฝก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ในหัวข้อ “ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน ฯ มีการจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เครื่องใช้จากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย คาราวานสินค้าราคาถูก ร้านธงฟ้า สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ร้านพวงคราม ภายในงานแจกฟรี กล้าไม้ กล้าผัก กล้าสมุนไพร ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งพด. แหนแดง พันธุ์ปลากินพืช ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ลูกประคบสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกร หมอดินอาสา และ ประชาชนทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว