การยางฯ ยกศูนย์เรียนรู้ยางพาราเป็นที่กักตัว

57

การยางฯ ขานรับมาตรการคุมเข้มสู้โควิด 19 ยกศูนย์เรียนรู้ยางฯ เป็นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยง ฟรี!

นายปฐพงศ์ เมืองปลอด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กยท.จ.นครพนม ได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอใช้สถานที่ของศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม จัดตั้งเป็นหอผู้ป่วย ใช้กักตัวประชาชนที่มีความเสี่ยงจากนอกพื้นที่เพื่อสังเกตอาการ โดย กยท.จ.นครพนม อนุญาตให้ใช้อาคารสัมมนาและอาคารพักรับรองตึก A,B ของศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม เป็นที่รองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีรายงานการแพร่ระบาด กลุ่มที่ขนส่งสินค้าไปยังชายแดนประเทศลาวและอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิน 7 ชั่วโมง ก็จะต้องรายงานตัวแล้วเข้ามากักตัว 14 วันตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ผอ.กยท.จ.นครพนม กล่าวด้วยว่า หลังจากได้รับการประสานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทาง กยท.จ.นครพนม ก็มีความพร้อมที่จะให้ใช้อาคารของศูนย์เรียนรู้ยางพารานครพนม เป็นสถานที่กักตัวชั่วคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กยท. และจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมถึงสอดรับกับนโยบายในการแก้ไขวิกฤตการณ์โควิด 19 ภายในประเทศให้คลี่คลายสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด    

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว