กปม. ชวนประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

165

กรมประมง…ชวนประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทาน ฯ งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ” สมัครได้ตั้งแต่ 7 พ.ค. – 7 มิ.ย. 67 นี้ !!

กรมประมง…ชวนน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้หัวข้อ “Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล อีกมากมาย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กำหนดจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ธีม “Aquatic Arena : สนามแข่งขันประชันความงาม – ท้าประลองความแข็งแกร่งของแก๊งสัตว์น้ำ” ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ” โดยแบ่งการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 3)

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร (จัดส่งทางไปรษณีย์) พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6)

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร (จัดส่งทางไปรษณีย์) พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3)

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร (จัดส่งทางไปรษณีย์) พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกติกาการสมัครและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประมง หรือสแกน QR code และส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า “ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 หัวข้อ “Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ” ส่งถึง กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมติดใบสมัครหลังภาพผลงาน โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2567) และประกาศผลในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th และ Facebook Fanpage กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 8975

กรมประมง