เร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

1,038

เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกต่ำ

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย รับฟังปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่งสั่งการ เจ้าหน้าที่เกษตรให้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ หันมาปลูกแก้วมังกรกันเยอะ ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศเป็นใจทำผลผลิตออกมากจนล้นตลาด

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งสถานการณ์จากพื้นที่ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกแก้วมังกรมากที่สุดของจังหวัดเลยว่า ปีนี้มีผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด ทำให้ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ดังนั้น นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาราคาสินค้าเกษตร “แก้วมังกร” ตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท จากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร ณ บริเวณล้งรับซื้อ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ และนางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ ร่วมให้ข้อมูล โดยพบว่าแก้วมังกรที่มีปัญหาคือ เนื้อสีขาว ลูกเล็ก ราคากิโลกรัมละ 2 – 3 บาท ลูกขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 4 – 5 บาท  ลูกใหญ่ เกรด A จัมโบ้ ราคากิโลกรัมละ 6 – 7 บาท สำหรับแก้วมังกรเนื้อสีแดงและสีเหลืองไม่มีปัญหาด้านราคา โดยเนื้อสีแดง ราคากิโลกรัมละ 25 – 30 บาท สำหรับเนื้อสีเหลือง ราคากิโลกรัมละ 100 – 120 บาท

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตแก้วมังกรออกมามากและกระจุกตัว เกิดจากเกษตรกรที่เคยปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย หันมาปลูกแก้วมังกรกันมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่งผลให้แก้วมังกรออกดอกติดผลมาก โดยปีนี้ผลผลิตมาออกในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงผลผลิตพืชไร่และไม้ผลออกพร้อมกัน ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทัน จึงเกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ ประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและพาณิชย์จังหวัด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ เป็นหัวหน้าทีม ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งประสานงานให้พ่อค้าเข้ามารับซื้อและกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายแก้วมังกรผ่านช่องทางออนไลน์และใช้ Social Media ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได้ ซึ่งพันธุ์แก้วมังกรที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์แดงทับทิม แดงสยาม และขาวเวียดนาม ราคาจำหน่ายปกติอยู่ที่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยเร่งขยายแก้วมังกรพันธุ์ดี ทั้งเนื้อสีแดง และสีเหลือง โดยเฉพาะพันธุ์อิสราเอลเนื้อสีเหลืองที่ผู้บริโภคกำลังนิยมด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว