กว่าเเสนตัว

32

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่าเเสนตัว ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้ากรมประมง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ผู้นำท้องถิ่น  ประชาชน ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรรมในวันนี้เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยองได้แก่  ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ  ทั้งนี้ถือเป็นการช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกราย ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สัตว์นำ้มีเพียงพอต่อการบริโภค และมีโอกาสเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

กรมประมง ข่าว