เคาะเเล้ว

219

ครม.เคาะงบเพิ่มเติม เงินประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 1 ชง ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายยอดค้างทันที

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 1 ชง ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ยังตกค้างอยู่ทันที

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ให้จนครบ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรชาวสวนยางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ของโครงการแล้ว จำนวน 1,312,871 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,422 ล้านบาท

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจาก ครม. อนุมัติวงเงิน กว่า 2,400 ล้านบาทในวันนี้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงิน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังตกค้างได้ทันที แล้วเสร็จไม่เกินกันยายน 2563 นี้    

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว