ระวังโรคใบปื้นเหลือง

668

เเนะเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบปื้นเหลืองในกล้วยไม้

สภาพอากาศเย็นเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบปื้นเหลืองจะพบการเข้าทำลายในทุกระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ มักพบอาการเริ่มแรกของโรคเกิดที่บริเวณใบล่างโคนต้นก่อนแล้วลุกลามสู่ใบยอด ส่วนบริเวณด้านบนใบพบเป็นจุดกลมสีเหลือง ต่อมาแผลจะขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบ เมื่อพลิกดูตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบจะพบกลุ่มผงสีดำของเชื้อราคล้ายขี้ดินสอขึ้นอยู่เต็มไปหมด ถ้าอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แห้ง และหลุดร่วงจากต้นได้ ทำให้ต้นกล้วยไม้ทิ้งใบหมด โดยจะสามารถพบการระบาดของโรคใบปื้นเหลืองได้ตลอดทั้งปี

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ควรหมั่นสังเกตการระบาดของโรคใบปื้นเหลือง และตรวจดูในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรคใบปื้นเหลือง ให้เกษตรกรเก็บใบที่เป็นโรคและใบที่ร่วงนำไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูกทันที จากนั้น ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชคาร์เบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโพรพิเนบ 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบริเวณด้านบนใบและด้านใต้ใบ ทุก 5-7 วัน และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค และควรพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ใบที่มีกลุ่มผงสีดำของเชื้อรา

กรมวิชาการเกษตร ข่าว