ฝึกอาชีพเกษตรกร ฟรี!

748

ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคายจัดอบรมฝึกอาชีพให้เเก่เกษตรกร

ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรจัหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพทางการเกษตรให้เเก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ได้เเก่

  1. หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวม 300 ราย
  2. หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวม 150 ราย
  3. หลักสูตรการปลูกเเละขยายพันธุ์ไม้ผล จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวม 150 ราย
  4. การทำเกษตรเเบบผสมผสาน จำนวน 1 รุ่น เกษตรกรเครือข่าย 20 ราย

สมัครเลย! ผ่านการเเสกน QR CODE ด้านล่างนี้ตามหลักสูตรที่ท่านสนใจ อย่าช้า! สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 086 459 8051

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ข้อมูล