ระดมเครื่องจักร

441

กรมชลฯ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าช่วยพื้นที่น้ำท่วม

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย หวังบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกชุกในระยะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ กรมชลประทาน ได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครน เครื่องจักรกลอื่น ๆ รวมถึงรถบรรทุกน้ำ เข้าไปเสริมเพิ่มเติมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

นายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้ ที่จังหวัดเลย สำนักเครื่องจักรกลได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 145 kVA จำนวน 5 เครื่อง โดยติดตั้ง 3 จุด ได้แก่ บริเวณสะพานปากหมัน  สะพานนาดี และสะพานนาหอ อำเภอด่านซ้าย เพื่อระบายน้ำในคลองน้ำหมัน วันละประมาณ 950,000 ลูกบาศก์เมตร เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำขังให้เร็วที่สุด

ด้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 165 kVA จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามคลองประเวศ ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ เพื่อระบายน้ำในคลองประเวศ ประมาณวันละ 380,000 ลูกบาศก์เมตร ไปลงแม่น้ำบางปะกง 

ส่วนที่จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกลได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนี้ สนับสนุนรถแบคโฮบูมยาว เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำแม่มอก ท่อระบายน้ำชัยมงคล ท่อระบายน้ำบุ่งสัก สะพานบ้านท่าวิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตร อาทิ บ้านดงพริกแจว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย 1 เครื่อง ในพื้นที่ตำบลคลองยาง 1 เครื่อง และในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก 3 เครื่อง พื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย 1 เครื่อง  พื้นที่ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ อีก 1 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 5 เครื่อง บริเวณท่อระบายน้ำ (ทรบ.) ล้อค 2 (คลองน้ำไหล) อ.ศรีนคร , คลองวังคลวาย , ทรบ.คลองป่าปึก,  ฝายพระหิน อ.สวรรคโลก และคลองทางไม้ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

กรมชลประทาน ข่าว