ปล่อยขบวนฟางอัดฟ่อน

322

ปศุสัตว์ปล่อยขบวนฟางอัดฟ่อนจากเอกชนจิตอาสา ช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยลพบุรี

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. ชมรมฟางอัดฟ่อน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีปล่อยคาราวานขบวนฟางอัดฟ่อน จำนวน 5,000 ฟ่อน (100,000 กิโลกรัม) อาหารครบส่วน (TMR) จำนวน 190 กระสอบ (3,800 ก.ก.) ข้าวโพดหมัก จำนวน 190 กระสอบ (3,800 ก.ก.) น้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ตำบล เกษตรกร 672 ราย โคนม/โคเนื้อ 12,825 ตัว ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสมพร โชคเจริญ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ นายสมพร ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ผู้แทนปศุสัตว์เขต 1 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ โดยมีนายประจวบ เนียมจีน ผู้แทนชมรมฟางอัดฟ่อน และสมาชิกชมรมฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ  ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

กรมปศุสัตว์ ข่าว