ประมงเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์

กรมประมง เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน! ชาวประมงเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์

webmaster

30 ม.ค. 2565

เกษตรฯ ส่งความห่วงใยผ่าน “ตู้ปันสุข”

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์COVID – 19
พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจให้ประชาชน

webmaster

26 เม.ย. 2564
1 2 3 9