กรมการข้าว เชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์

กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรฯ เชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ได้

webmaster

1 มี.ค. 2565
1 2 9