กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภค

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

webmaster

23 ก.ย. 2565