กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภค

124

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานจำหน่ายสินค้า ยกทัพผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกทัพขบวนสินค้าคุณภาพหลากหลายจากสหกรณ์กว่า 30 แห่ง ออกร้านสู่มือผู้บริโภค 22-24 ก.ย.นี้ ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ ย่านปิ่นเกล้า หวังเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัด “งานแสดงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าในระบบสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านสหกรณ์รวมทั้งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระบบสหกรณ์ตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์