วิสาหกิจฯ บ้านตะครอง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ยกระดับการผลิตด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ที่มั่นคง

วิสาหกิจฯ บ้านตะครอง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ยกระดับการผลิตด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์…

webmaster

17 พ.ย. 2566
1 2 20