“วิสาหกิจฯ เป็นสุขนาโก” ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ยั่งยืน

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขนาโก”ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ยั่งยืน…

webmaster

1 ก.ย. 2566