องค์การสะพานปลา ร่วมยินดีเปิดตัววิทยุเกษตรฯ

276

องค์การสะพานปลา ร่วมยินดีเปิดตัววิทยุเกษตรฯ

กระทรวงเกษตรฯ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ปลัดเกษตรฯ มั่นใจเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย นางสาวนิโรบล ตั้งเพียร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา เข้าร่วมงานแถลงข่าว KICK OFF เปิดตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ความถี่ A.M. 1386 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ kHz. ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ดำเนินการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นสถานีวิทยุสาธารณะประเภทที่ 1 เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ มีสัดส่วนของรายการข่าวสารสาระด้านการเกษตรกว่าร้อยละ 80 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินงานในรูปแบบจัดรายการ เผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนเนื้อหา โดยมีการบริหารสถานีภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีอธิบดีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ

องค์การสะพานปลา ข่าว