เปิดตัว Thailand Pavilion ยิ่งใหญ่

408

เปิดตัว Thailand Pavilion ยิ่งใหญ่ ในมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วันนี้ (14 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนประเทศไทยเปิดอาคาร Thailand Pavilion ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) โชว์ศักยภาพนวัตกรรมด้านอาหาร สินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของประเทศไทย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่อาคารประเทศไทย เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผ่านนิทรรศการต่างๆ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งกับประเทศเจ้าภาพและประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้าร่วมงาน พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านการนำเสนอการดำเนินงานการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร สร้างความหลากหลายและแสดงศักยภาพ ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลกในด้านความหลากหลายของศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเอง และที่สำคัญคือ จะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาคาร Thailand Pavilion นำเสนอผ่านแนวคิด “TRUST Thailand” เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี้ประเทศไทย ซึ่งภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น

โซน Welcome to Thailand นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่างโครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

โซน Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ สินค้ากลุ่ม Future food เช่น เห็ดแครง จิ้งหรีด มะพร้าว ลำไย ที่พลาดไม่ได้คือ การตกแต่งกล้วยไม้สุดอลังการ ตั้งตระหง่านกลางห้องโถง สูงถึง 5 เมตร ประดับด้วยกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า หลากหลายสี ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ สกุลแวนด้าในประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งด้วย

โซน Showroom นำเสนอตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ด้านอาหาร และไม่ใช่อาหาร สินค้าในอนาคต และสินค้าที่มีศักยภาพ) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand: CPOT ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย  ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากกล้วยไม้ ดอกไม้อบแห้ง เป็นต้น

โซนนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอสินค้าพืชสวนไทยผ่านการจัดกิจกรรมหมุนเวียน จำนวน 6 ครั้ง ที่มีทั้งการสาธิต และการชิมสินค้าเกษตรต่าง ได้แก่ ครั้งที่ 1 “Glamorous…Thai Orchids and Air Purifying plants (Sansevieria)” เสน่ห์…กล้วยไม้และไม้ฟอกอากาศ (สกุลลิ้นมังกร) ครั้งที่ 2 “Everlasting Fruit Season 1” นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 “Thai Herbs for Relaxing Life” นิทรรศการสมุนไพร ครั้งที่ 4 “New selection for good health” นิทรรศการผัก ครั้งที่ 5 “Everlasting Fruit Season 2” นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ และครั้งที่ 6 “Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant” นานาพรรณคุณค่าไม้ประดับไทย

และโซนสวนไทย ที่นำเส้นสายของลายคลื่นในงานจิตรกรรมฝาผนัง มาร้อยเรียงเข้ากับลายเหลี่ยมจากงานประณีตศิลป์ ผ่านการจัดวางองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว อาทิกระถางลายครามประดับไม้มงคล กระทงโลหะ พญานาคไม้ไผ่สาน และเรือนกล้วยไม้ ที่แสดงถึงเรื่องราวชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ และอัตลักษณ์ของไทย พร้อมชื่นชมความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ เต็มอิ่มกับธรรมชาติภายใต้ร่มไม้ใหญ่ในพื้นที่เขียวขจี

“งาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) จึงขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มาเที่ยวชม Thailand Pavilion และนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเปิดให้เข้าชมงานได้ ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. และสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการจัดงานและรับชมได้ทางออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์ thailandfloriade2022.com” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว