โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

1,614

เกษตรฯ เปิดตัวตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์บนลาซาด้า ดันเกษตรกรเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ร่วมกับ ลาซาด้า เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรตรงสู่ผู้บริโภค ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายขับเคลื่อนต่อเนื่องหลังร่วมมือกับ 24 Shopping และไปรษณีย์ไทย ขายสินค้าเกษตรบนแฟลตฟอร์มออนไลน์สร้างรายได้หลักล้านบาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรตรงสู่ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า เป็นการจัดอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์มืออาชีพ ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตรด้วยการพัฒนาให้เกษตรกรมาเป็นผู้ค้าออนไลน์ สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีข้อกำหนด คือ 1. มีสินค้าลงขาย 3 รายการขึ้นไป 2. โหลดแอพ  lazada บนโทรศัพท์มือถือ 3.อีเมล์ที่จะใช้สมัคร 4. สำเนาบัตรประชาชน 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ก็จะสามารถสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของลาซาด้าได้ และทำให้เกษตรกรมีโอกาสขายผลผลิตได้มากขึ้น บนช่องทางจำหน่ายออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ช่วยในด้านการตลาด รวมทั้งไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีกด้วย

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้การขายของในตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ภายใต้หลักการตลาดนำการเกษตร และเกษตร 4.0 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ร่วมมือในการจัดอบรมการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ พร้อมที่จะประกอบธุรกิจร่วมกับ 24 Shopping ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าวางจำหน่ายทั้งหมด 14 รายการจากเกษตรกร 17 คน เช่น ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนนนท์ กล้วยไม้นนท์ พริกไทย มะพร้าวแปรรูป อโวคาโดพบพระ ฯลฯ โดยสินค้าสดตามฤดูกาลชนิดแรกที่กำลังออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้ คือ “ทุเรียนนนท์”

สำหรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์แพลตฟอร์ม THAILANDPOSTMART.COM ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด และผู้จัดการแปลงใหญ่ทุกจังหวัด พร้อมรับสมัครเกษตรกรทั้งจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม THALANDPOSTMART.COM โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายผลไม้เกรดพรี เมี่ยมจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค เช่น ชมพู่เพชรสายรุ้ง จ.เพชรบุรี ทุเรียน จ.จันทบุรี มังคุด ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช ลำไยอีดอ จ.ลำพูน ลองกอง จ.นราธิวาส ลิ้นจี่ จ.พะเยา เมล่อน สับปะรด จ.เชียงราย ส้มเขียวหวาน จ.เชียงใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกกว่า 30 กลุ่ม ทั้งผลผลิตสดและแปรรูป เช่น ทุเรียน แคนตาลูป มะม่วง ทุเรียนป่าละอู มะพร้าวแปรรูป กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากพริกไทย หัตถกรรม ข้าว ส้มโอบรรจุ ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง มะม่วงกวน ฝรั่ง อะโวกาโด ส้มเขียวหวาน กล้วยไข่ กล้วยไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ในปี 2562 มีผลผลิตการเกษตรบน THAILANDPOSTMART.COM กว่า 28 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว