ปศุสัตว์คุมเข้ม พบเนื้อผิดกฎหมาย 64,000 กิโล

320

เกษตรฯ สั่งการปศุสัตว์คุมเข้มตรวจห้องเย็นสมุทรสาคร พบเนื้อผิดกฎหมาย 64,000 กิโล

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คุมเข้มป้องกันการลักลอกนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย กันการกักตุนสินค้าในห้องเย็นเพื่อหวังผลประโยชน์กำไร และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้มีความปลอดภัยอาหาร ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับมีแหล่งที่มาชัดเจน นั้น ตนได้ให้ความสำคัญในเรื่องมีมาโดยตลอด ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และความปลอดภัยอาหาร ตรวจสอบห้องเย็นและตามด่านชายแดนต่างๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในการตรวจสอบเข้มงวดในการนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบ นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทย และกันการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จึงได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบ รายงานและดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานล่าสุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง ตามที่ได้รับข้อมูลแจ้งว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศมาซุกซ่อนไว้ ผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิด 1 แห่ง โดยพบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 5 รายการ รวม 64,000 กิโลกรัม โดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้า 3 รายการ และไม่ทราบแหล่งที่มา 2 รายการ ประกอบด้วยซากสุกร(ตับสุกร) จากประเทศเกาหลี จำนวน 936 กล่อง น้ำหนัก 9,360 กิโลกรัม, ซากสุกร กล่องน้ำตาล ระบุข้างกล่องจากประเทศบราซิล จำนวน 895 กล่อง น้ำหนัก 10,740 กิโลกรัม, ซากสุกร (ตับสุกร) กล่องขาวจากเยอรมัน จำนวน 1,120 กล่อง น้ำหนัก 11,200 กิโลกรัม, ซากสุกร (กระเพาะหมู) กล่องน้ำตาล ไม่ทราบแหล่งที่มา จำนวน 560 กล่อง น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม และซากสุกรบรรจุถุงใส ไม่ทราบแหล่งที่มา น้ำหนัก 23,500 กิโลกรัม ซึ่งซากสัตว์ทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มา พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบไว้ที่สถานีตำรวจ สภ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และแจ้งให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงภายใน 15 วันทำการ หากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ www.dld.go.th หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ application DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์ ข่าว