เชิญรับฟังการสัมมนา “ปฏิรูปเกษตรไทย…สู่เกษตรมูลค่าสูง”

320

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญรับฟังการสัมมนาประจำปี “ปฏิรูปเกษตรไทย…สู่เกษตรมูลค่าสูง”

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชาชนเเละผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาประจำปี เรื่อง “ปฏิรูปเกษตรไทย…สู่เกษตรมูลค่าสูง” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี ผ่านช่องทางเฟส บุ้คเคยู อลัมไน แฟนเพจ kualumifanpage หรือ โทร 02-579-2419, 02-579-3485ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข่าว