วิทยุเกษตรร่วมจัดเวทีชุมชน จังหวัดชัยนาท

103

วิทยุเกษตรร่วมจัดเวทีชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร หรือวิทยุเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ตามโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร เกษตรกรปลอดการเผา ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

การจัดเวทีชุมชนฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเเบบปลอดการเผาให้กับเกษตรกรผ่านการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดินเเละปุ๋ยมาให้ความรู้เเละตอบข้อสงสัยของเกษตรกร เเละวิทยุเกษตรได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการออกอากาศของสถานีฯ ผ่านคลื่นความถี่ AM 1386 kHz. ที่สามารถรับฟังได้ในพื้นที่ 24 จังหวัดภาคกลาง การรับฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ที่สามารถรับฟังรายการเเบบออนไลน์ รายการย้อนหลัง หรืออัพเดทข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ได้ตลอดทั้งวัน ตลอดจนเเพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ของสถานีฯ เเนะนำให้เกษตรกรรู้จักเเละจะได้ไม่พลาดข่าวสารน่ารู้ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ นอกจากนี้ วิทยุเกษตรยังมีกิจกรรมให้เกษตรกรร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นถุงผ้าเเละเสื้อยืด AM1386 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ข่าว