พัฒนาที่ดินร่วมคณะ ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่สิงห์บุรี

209

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะ ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่พบปะและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (น้ำล้นตลิ่ง) ณ สวนศรีวิเชียร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเยี่ยมชมสวนจ่าเหน่งเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งกินพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม รวมกว่า 40,000 ไร่ โดยนำสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นซุปเปอร์ พด.6 ไปฉีดพ่นพร้อมเทสารบำบัดฯ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ไปแล้วกว่า 14,000 ลิตร เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียที่ท่วมขังเป็นเวลานาน และให้คำแนะนำการใช้สารบำบัดน้ำเสียฯ แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด

จากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว