อ.ต.ก. เดินหน้าป้องกัน Covid-19

45

อ.ต.ก. ร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาด

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ตลาดทั้งหมด พร้อมตั้งจุดบริการเจลล้างมือ ตรวจวัดไข้เเละอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ประกอบการ เเละผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันเเละกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ ตลาดสด อ.ต.ก. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่มีวันหยุด มีการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุปโภคเเละบริโภคเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการในเเต่ละวัน ยังคงมีการจำหน่ายสินค้าในประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เเละอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับร้านอาหารภายในตลาดสด อ.ต.ก. มีจำหน่ายเฉพาะสั่งกลับบ้านเท่านั้น (Take Away) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ อ.ต.ก.เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยร่วมกันของผู้ใช้บริการ และขอให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการรักษาความสะอาดของตลาด อ.ต.ก. ซึ่งมีระบบการจัดการที่ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ข่าว