ส.ป.ก.ส่งความสุขปีใหม่ ด้วยสินค้าเกษตร

205

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566”

15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร,ผู้แทน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่จากทุกหน่วยงานในสังกัด มอบให้เกษตรกรและประชาชนทั้งรูปแบบสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นการส่งความสุขตลอดเวลาประมาณ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 นอกจากจะเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย จากการซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ในการนี้ ส.ป.ก. ได้นำสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดแสดง โดยสินค้ามีหลากหลายประเภท จัดเป็นกระเช้าของขวัญสินค้าเกษตร อาทิ ขนม ผักแปรรูป ผ้าทอมือ กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจกระเช้าสินค้าเกษตร จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่ คลิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclXAT8pL8kT-AFV3CYQTkE7pZuHEwGJUrR6JghLaAXgT65KA/viewform?fbclid=IwAR3rkRCzQL7BFZ98KWH50JSSOJ9bJ36rm0B2tKeK_SduWkx9pk67oLrpEhY

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข่าว