กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี2566

2,935

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกปี 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2566  ในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครบรอบ 44 ปี โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เยี่ยมชมบูธ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ฯเขาหินซ้อนฯ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ ภายในบูธ เกมส์ตอบคำถามและรับของที่ระลึก  ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  มางานนี้ได้ของที่ระลึกกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวไปร่วมงานวันดินโลกปีนี้อีกด้วย

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว