กรมประมง เปิดตลาด ซื้อ-ขาย ออนไลน์ “Fisheries shop by Fisherman”

44

กรมประมง เปิดตลาด ซื้อ-ขาย สินค้าประมงคุณภาพ ตอบโจทย์วิถีสมัยใหม่ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “Fisheries shop by Fisherman”

กรมประมง…เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Fisheries shop by Fisherman” สำหรับซื้อ-ขายสินค้าประมงคุณภาพเต็มรูปแบบ หนุนเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าให้เกษตรกรชาวประมงได้จำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคได้โดยตรง ตอบโจทย์วิถีสมัยใหม่ (New Normal) รับส่งสินค้าสะดวก ง่ายดาย ด้วยการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ e – Commerce

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเป็นแบบวิถีสมัยใหม่ (New Normal) โดยมีการใช้ระบบออนไลน์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเงิน รวมถึงการค้าขาย  ซึ่งกรมประมงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าให้เกษตรกรชาวประมงได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Fisheries Shop by fisherman” เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรงอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการซื้อขายสินค้าประมงในระบบได้อย่างครบวงจร และเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

สำหรับรูปแบบของแพลตฟอร์ม “Fisheries shop by Fisherman” นั้น เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อ – ขายสินค้าประมงในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมในประเทศ ซึ่งออกแบบให้อำนวยความสะดวกกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในส่วนของผู้ซื้อจะสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการและเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการติดตามสถานะเมื่อสั่งซื้อสินค้า และการเขียนรีวิวสินค้าได้ ส่วนในด้านของผู้ขายนั้น จะสามารถใส่ข้อมูลของร้านค้าตนเองเพื่อเป็นการแนะนำร้าน และสามารถจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและคลังสินค้าของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถติดตามการขนส่งสินค้าเมื่อมีผู้สั่งซื้อ นอกจากนี้ ร้านค้ายังสามารถจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายให้กับตนเองได้อีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้หากมีข้อสงสัยจะมีคู่มือสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายให้ดาวน์โหลดเพื่อทำความเข้าใจในทุกขั้นตอน

ส่วนด้านของผลิตภัณฑ์ประมงที่จำหน่ายในแพลตฟอร์ม “Fisheries shop by Fisherman” มีให้เลือกอย่างครบครัน ทั้งผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์แช่เย็น และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ เช่น ปลากุเลาเค็มโอรังปันตัย จังหวัดปัตตานี นวลจันทร์ต้มเค็มหวาน จ๊อปลานิล ปลาสลิดแดดเดียว แมงกะพรุนฟรีซดราย จ๊อกรรเชียงปู น้ำพริกมันปูนา น้ำพริกเผามันกุ้ง กะปิเคยแท้ หมึกอบกรอบ หมึกย่างอบเนย บะหมี่ผักกาดทะเล เนื้อจระเข้ฝอย ยาหม่องจระเข้ ฯลฯ โดยสามารถเข้าชมหรือเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ https://fishshop.fisheries.go.th

https://fishshop.fisheries.go.th

สำหรับเกษตรกร ชาวประมงที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                   (1) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) หรือ

                   (2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) หรือ

                   (3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) หรือ            

                   (4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และ

                   (5) เป็นเจ้าของสถานแปรรูปสินค้าประมง หรือ

                   (6) เป็นเจ้าของสัตว์น้ำ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงหรือการประมงของตนเอง แล้วนำไปแปรรูปในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

                   (7) เป็นเจ้าของสินค้าประมงที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งจากการคัดเลือกและคัดสรรร้านค้าด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในสินค้าประมงของร้านได้ และกรมประมงยังการันตีในด้านความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า  กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องทางการค้าขายแบบออนไลน์ “Fisheries shop by Fisherman”  จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และผู้บริโภคทุกคนให้มีช่องทางการซื้อขายสินค้าประมงที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อาคารปลอดประสพ กรมประมง โทร 0 2940 6130 – 45 ต่อ 4213

กรมประมง ข่าว