เพิ่มจุดรับซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชช่วยเกษตรกร

299

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเดินเครื่องนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชช่วยเกษตรกร ใช้กลไกสหกรณ์ระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หลังนำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มจุดรับซื้อมังคุด ใช้กลไกสหกรณ์เร่งระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจาก รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ซึ่งมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถจำหน่ายได้ซึ่งมีการเตรียมการในระบบเป็นอย่างดี ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีปัญหาด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะมังคุดเกรดตกไซส์หรือมังคุดจิ๋ว และมังคุดดำ จากที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ ได้รับทราบปัญหาและมีแนวทางแก้ไขโดยกระทรวงพาณิชย์มีการกระจายในเครือข่ายของพาณิชย์ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงฯ มอบหมายให้ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กับกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบในมาตรการระยะสั้นให้เร่งการกระจายผลผลิตมังคุดไปสู่มือผู้บริโภคอาจจะเป็นมังคุดคละไซส์หรือมังคุดขนาดจิ๋วที่เกิดปัญหา

“มาตรการในระยะยาว เกษตรกรได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การให้มีการแปรรูปมังคุดขนาดเล็ก มังคุดตกไซส์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มังคุดกวน น้ำมังคุด รวมถึงการตั้งโรงงานรับซื้อมังคุดในขณะที่ไม่สามารถที่จะส่งออกหรือขายในตลาดอื่นได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในส่วนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการรวบรวมมังคุด การดูแลผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ ต้องพัฒนาด้านคุณภาพ GAP รวมทั้งการเพิ่มจุดรวบรวมมังคุดในสหกรณ์ให้มากขึ้นแล้วกระจายให้เครือข่ายของสหกรณ์ก็ต้องทำต่อเนื่อง รวมถึงในเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคัดมังคุด หรือการส่งเสริมการแปรรูปผ่านกระบวนการของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งมาตรการเหล่านี้ที่ทำผ่านสหกรณ์ ไม่เฉพาะเรื่องของมังคุดเพียงอย่างเดียว ผลผลิตการเกษตรอื่นที่มีปัญหาเป็นประจำทุกปี ต้องวางแผนการด้านตลาดดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต” นายวิศิษฐ์ กล่าว

ในการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อมังคุด 710 ตัน จากสหกรณ์ที่รวบรวมมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แห่ง ซึ่งได้เปิดจุดรับซื้อโดยการประมูล 5 จุด เพิ่มการรับซื้อเกรดตกไซส์และลูกดำ จะใช้กลไกสหกรณ์กระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ จังหวัดละ 10 ตัน จำนวน 71 จังหวัดที่ไม่มีผลผลิตมังคุดในพื้นที่ การจำหน่ายจะจัดเป็นตะกร้า ๆ ละ 10 กิโลกรัม รับประกันคุณภาพเกรดเบอร์ 2 ราคา 40 บาท/กก. เกรดตกไซส์ ราคา 30 บาท/กก. และเกรดมังคุดดำ ราคา 25 บาท/กก. รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ ขณะนี้ได้มีการสั่งจองมังคุดแล้ว จำนวนรวม 50 ตัน และได้ทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา จำนวน 8.94 ตัน และจะทยอยจัดส่งจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2566 และอยู่ระหว่างการประสานงานเครือข่ายเพื่อจัดส่งอีก 660 ตัน คาดว่าไม่เกินวันที่ 20 กันยายนนี้ ผลผลิตจะถูกระบายออกได้ทั้งหมด ทั้งนี้ราคามังคุดในพื้นที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้นจากนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการสั่งซื้อการบริหารจัดการปริมาณมังคุด และการซื้อขายระหว่างเครือข่ายสหกรณ์กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และประสานกับทาง อ.ต.ก. เพื่อร่วมกันเร่งระบายมังคุด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว