รมว.กษ. ลงพื้นที่ปากช่องด่วน!

79

รมว.กษ. ลงพื้นที่ปากช่องด่วน เร่งติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขต ส.ป.ก. กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงพื้นที่ด่วนเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขต ส.ป.ก. กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เข้าหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งให้ทุกฝ่าย หยุดการดำเนินการในแต่ละส่วนไว้ก่อน รวมถึงเกษตรกรด้วย เพื่อรอผลการพิจารณาจากคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตในพื้นที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย จะตั้งขึ้นมาเฉพาะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อพี่น้องเกษตรกร พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว