ประกาศ! กิจกรรมทบทวนความรู้ โรงเรียนเกษตรทางไกล

19

ประกาศ กิจกรรมทบทวนความรู้ และ ตอบข้อซักถาม โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “ต่อยอดรายได้เกษตรกรด้วยคาร์บอนเครดิต”

ประกาศ กิจกรรมทบทวนความรู้ และ ตอบข้อซักถาม โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “ต่อยอดรายได้เกษตรกรด้วยคาร์บอนเครดิต”

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY3SJ1L1BJjOr7MB0SuoTsmJmoIdxPue5Nun54OQYSmn1fXg/viewform หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน

ลิงค์เข้าร่วมประชุม : https://zoom.us/j/93205791843?pwd=yONBgd0g2BPdRL93EF52w8WIOB3dq3.1

หมายเลขห้องประชุม Zoom (Meeting id) : 93205791843
รหัสผ่าน (Password) : 123456

กิจกรรมวันที่ : 25-07-2024

ทีมวิทยากร จากกรมวิชาการเกษตร
ดร. ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร
คุณ ชยันต์ ภักดีไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
คุณ รัศมี สิมมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

มาร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ และ ตอบข้อซักถาม โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “ต่อยอดรายได้เกษตรกรด้วยคาร์บอนเครดิต”ด้วยกันนะคะ

กรมส่งเสริมการเกษตร