เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

215

กรมชลฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังอุตุฯ ประกาศร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้

กรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจร่วมมือกับพ่อเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 จับมือ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานนราธิวาส บริเวณ ท่อระบายน้ำแห่งที่ 3 บ้านยะกัง หมู่ที่ 11 อำเภอเมืองนราธิวาส และบริเวณประตูระบายน้ำปิเหล็ง 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ มัสยิดบ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดีด้วย

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และสูบระบายน้ำด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ศูนย์ราชการและบริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 12 เครื่อง เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydro Flow) 7 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง และยังมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 สถานี พร้อมทั้งสั่งการให้ยกบานประตูระบายทุกแห่ง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

กรมชลประทาน ข่าว