กรมชลฯ ร่วมตรวจโครงการ “โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง” ระยะที่ 1

506

กรมชลฯ ร่วมตรวจโครงการ “โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง” ระยะที่ 1 จ.หนองบัวลำภู

วันนี้ (25 มกราคม 2565) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสภาพโครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 ช่วงปากแม่น้ำเลย-เขื่อนอุบลรัตน์ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2)

ในการนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปดูสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการและเข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 2 จุด ได้แก่ บริเวณปลายอุโมงค์แรงดัน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และบริเวณทางเข้า-ออกอุโมงค์ (Adit 4) ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการผันน้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานผ่านอุโมงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร จำนวน 16 แถว พื้นที่ฤดูฝน 31.78 ล้านไร่ ฤดูแล้ง 11.15 ล้านไร่ แยกเป็นระบบแรงโน้มถ่วง 14.00 ล้านไร่ และระบบสูบน้ำ 17.78 ล้านไร่ มีเป้าหมายเพื่อเสริมฝนทิ้งช่วง เติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำเดิม ลำน้ำ สระน้ำ หนอง บึง ให้มีน้ำทั้งปี และเป็นน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง

กรมชลประทาน ข่าว