เปิดโอกาส

596

ข่าวดี! เกษตรกรร่วมจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ได้แล้ววันนี้ !!!

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดตัวเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”  ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย    เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด กำกับด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ นำสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart Farmer  (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมส่งถึงบ้านแล้ว โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 144 ล้านบาท

จากกระแสตอบรับที่ดีมีปริมาณชนิดสินค้าให้เลือกหลากหลาย ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่น ๆ และจากยอดการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์  “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ด้วยตนเองได้แล้ว ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการคัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Good Agricultural Practice (GAP), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Participatory Guarantee System (PGS), Good Manufacturing Practice (GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point (HACCP), อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น กรณีสินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ยกเว้น กล้วยไม้ และปทุมมา จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับประกันคุณภาพเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์จะต้องมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้านั้นในรูปแบบออนไลน์อยู่แล้ว โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. เป็นเกษตรกรรายย่อย SMART FARMER (SF), SMART FARMER ต้นแบบ, YOUNG SMART FARMER (YSF) ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร และไม่เป็นนิติบุคคล

2. ประเภทองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เป็นกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเป็นเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานบริการดี และเป็นเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือช่องทาง e-Commerce ต่าง ๆ อยู่แล้ว ที่อยู่ใน Platform เช่น thailandpostmart.com, dgtfarm.com, ortorkor.com และ platform ภาคเอกชน เช่น LAZADA, Shopee, 24Shopping ฯลฯ หรือใช้ช่องทางออนไลน์อื่นในการจำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว เช่น Line, Line Official, Facebook และ Instagram เป็นต้น

3. ไม่เป็นพ่อค้าคนกลางที่ซื้อสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมาจำหน่ายในระบบออนไลน์ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายสินค้า สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com ในเมนู “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/farmer-manual ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว