ปิดคันพนังกั้นน้ำสำเร็จ

454

ชลประทานปิดคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชีสำเร็จ

กรมชลประทาน ซ่อมแซมปิดคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชี A1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จแล้ว เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากนาข้าว บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่าในช่วงเที่ยงวานนี้ (14 ต.ค. 64) กรมชลประทานได้ปิดกั้นจุดขาดคันพนังกั้นน้ำชี A1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จแล้ว ซึ่งพนังกั้นน้ำได้ถูกกัดเซาะจนขาดตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมวลน้ำในแม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งและย้อนเข้ามาปะทะคันพนังกั้นน้ำ ทำให้พนังกั้นน้ำเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของราษฎร

สำนักงานชลประทานที่ 6 และสำนักเครื่องจักรกล ได้ร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งทหาร ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้า 50 ต้น จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาสารคาม ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 จะเดินเครื่องสูบน้ำจาก ปตร.ห้วยน้ำเค็ม 5 เครื่อง อัตราสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากนาข้าว ป้องกันการสูญเสียรายได้ของพี่น้องเกษตรกร ควบคู่ไปกับการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานที่เกิดจากอุทกภัย เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยให้ได้มากที่สุด ตามที่ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับไว้

อนึ่ง กรมชลประทาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลประทาน หน่วยงานต่าง ๆ จังหวัด และราษฎรในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กรมชลประทาน ข่าว