เกษตรฯ เดินหน้าหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรฯ จัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร–ตัดอ้อยสดลดมลพิษ เดินหน้าแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ย้ำเจตนารมณ์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

webmaster

9 มี.ค. 2563

เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเกษตรไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เกษตรฯ จัดแถลง “เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเกษตรไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ จังหวัดสุโขทัย

webmaster

9 มี.ค. 2563
1 33 34 35 38