สหกรณ์ฯ เดินหน้านำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ตั้งเป้ารายได้ไม่น้อยกว่า 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน

webmaster

23 ก.พ. 2565